Sunday, 23 August 2009

Introduction

"Perhaps 5,000 new gTLDs could be added by 2015". Kurt Pritz, Senior Vice President of Services, ICANN.

ICANN has decided to liberalise the domain space. Several hundreds new Top Level Domains are expected over the next few years.

First application period is expected to start February 2010 and end in March 2010.

4 overarching issues has been identified by ICANN
 • Trademark protection
 • Demand and Economic Analysis
 • Impact on Security and Stability of Root Zone Scaling
 • Malicious Conduct
ICANN application fee will be USD 185.000 in the first application round.

1 comment: 1. - Tiền bối, lần trước vì quá vội vàng mà vãn bối còn chưa giới thiệu bản thân. Vãn bối là Tôn Khải Minh của Tôn Gia, hiện nay là người phụ trách tòa thành này, tiền bối có thể cho biết tên được không?

  Thái độ lão già cực kỳ cung kính, hắn thấy người có thể làm cho lão tổ trong gia tộc tự thân hàng lâm chắc chắn sẽ không phải người bình thường, không phải là người mình có thể trêu chọc được.
  dong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  tổng đài tư vấn pháp luật
  công ty luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  - Hứa Mộc!

  Vương Lâm bình thản nói.

  - Hứa tiền bối, hai mươi vạn tiên ngọc đã được người trong gia tộc đưa tới, mời ngài kiểm tra thu nhận.

  Lão già vội vàng lấy từ trong ngực ra một túi trữ vật, lão thầm cảm thán, hai mươi vạn tiên ngọc cứ như vậy được lão tổ tặng cho người khác. Bởi vậy có thể nói, người trước mắt tuyệt đối không phải bình thường.

  Khi nhận lấy túi trữ vật, Vương Lâm vẫn không kiểm tra, hắn tin vị đạo hữu Vấn Đỉnh kia của Tôn Gia sẽ không động tâm tư ở điểm này.

  ReplyDelete